Probleemstelling

De cardiologie is een vakgebied met zowel een beschouwende als interventionele kant, wat potentieel gepaard kan gaan met een scala aan complicaties. Deze complicaties worden allemaal secuur geregistreerd en landelijk terug gekoppeld in het kader van de kwaliteitscontrole. Het is echter ook van belang om lokaal te leren van de complicaties en fouten die plaats vinden in de kliniek, om zo transparantie en bewustwording binnen de gehele vakgroep te creëren en herhaling van vermijdbare complicaties te vermijden.

MUMC+
Afdeling: Cardiologie
Auteur: Marc Piels (aios cardiologie)

Datum start: oktober 2017

Doel van het initiatief

Periodieke terugkoppeling van opgetreden complicaties binnen de vakgroep met als doel:
– Bewustwording van optredende complicaties binnen de diverse super specialisaties binnen de cardiologie
– Opsporen en voorkomen van (herhaalde) vermijdbare complicaties
– Bevorderen van adequate registratie van complicaties
– Onderwijs aan assistenten en co-assistenten

Beoogde resultaten

Naast onderwijs en bewustwording is het doel om de hoeveelheid complicaties te minimaliseren en juiste registratie van complicaties te bevorderen.
Aangezien complicaties inherent zijn aan het geneeskundig handelen zal het niet haalbaar zijn om deze terug te dringen tot 0. Wel is het streven om in ieder geval een stabiele, lage hoeveelheid (niet ernstige) complicaties per maand te hebben.

Borging

Ieder ziekenhuis is (in het kader van de kwaliteitscontrole) verplicht om zijn complicaties te registreren. Een overzicht van de complicaties die plaatsgevonden hebben moet derhalve niet moeilijk op te vragen zijn. Een periodieke bespreking om deze complicaties kort door te lopen zou men vervolgens makkelijk moeten kunnen organiseren.
Naar mijn mening is dit onderwerp landelijk van belang ter bevordering van zowel de kwaliteit van zorg als de kennis binnen een vakgroep. Verder is dit onderwerp niet enkel van belang binnen de cardiologie, maar zou ieder specialisme een dergelijke bespreking moeten organiseren, zeker aangezien het ook makkelijk implementeerbaar is.

Samenvatting
  1. Door middel van bewustwording en terugkoppeling van complicaties zullen trends binnen complicaties sneller opgespoord en aangepakt kunnen worden, waardoor het aantal (onnodige) complicaties terug gedrongen kan worden.
  2. Door het uitvoeren van dit initiatief worden met name de competenties organisatie en management getraind, waarbij men ook meer inzicht krijgt over het functioneren van een ziekenhuis achter de schermen. Verder speelt maatschappelijk handelen ook een grote rol bij het voorkómen van complicaties.
  3. Iedere afdeling kan zijn geregistreerde complicaties makkelijk digitaal in een database (laten) zetten, waarna iemand deze kan uitwerken en terugkoppelen. Dit thema is landelijk van universeel belang voor alle afdelingen.

Download bijlage