DBC/DOT allesbepalend voor financiële vergoeding

In de opleiding geneeskunde én in de opleiding tot specialist is doorgaans weinig tot geen aandacht voor de achtergrond en inhoud van de DBC/DOT. Dit terwijl de DBC/DOT alles bepalend is voor de financiële vergoeding van een bepaalde diagnose.

Hoe deze vergoeding wordt bepaald, hoeveel deze vergoeding is, en hoe er kosten kunnen worden bespaard, zijn enkele essentiële vragen. Een (aanstaande) specialist heeft een verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe ten aanzien van de kosten van de zorg. Er wordt ook verwacht dat hij/zij inzicht heeft in deze kosten. Zorgfraude komt nog steeds voor en is ook het gevolg van onwetendheid. Bijkomend is de registratie van de DBC/DOT en dan met name de verrichtingen. Dit is in het huidige MUMC EPD een groot struikelblok in de dagelijkse neurochirurgische praktijk van de AIOS.

Wat levert het op?

Met dit project is DBC en verrichtingen onderwijs toegevoegd aan de maandelijkse assistentenvergadering. De aios leren zo de achtergrond van de DBC/DOT kennen en krijgen daarmee inzicht in de opbouw van de kosten van de zorg. Hierdoor kunnen aios hun handelen afstemmen op de kosten van de zorg en hier bewuster mee omgaan.

Zie ook: DOT & DBC uitgelegd

MUMC+
Afdeling Neurochirurgie
Auteur: R. Haeren

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief