Bedrijfsveiligheid is een belangrijk punt in onze organisatie. Het goed en juist vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, is van het grootste belang voor de veiligheid van de patiënt.

En bij een gezond bedrijf hoort ook een juiste financiële afwikkeling en documentatie van de geleverde diensten. In het verlengde van het centrale thema ‘veiligheid in het MUMC (‘high 5; 5×5 = veilig’) hebben we de ‘5 van het bedrijf’ ontwikkeld. Het betreft een methode om gestructureerd essentiële gegevens vast te leggen in het elektronische patiënten dossier.

Wat levert het op?

Actieve participatie in procesverbetering vereist inzicht in de huidige gang van zaken omtrent (in dit geval) veiligheid. Procesverbetering is voor alle organisaties van belang. Door te kiezen voor een multidisciplinaire aanpak worden de initiatieven verspreid en gedragen door een brede doelgroep.

MUMC+
Afdeling: Oogheelkunde
Auteur: M. Vaessen

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage