DiagnostiGO is een serious game waarin aios online waarheidsgetrouwe patiënten virtueel behandelen. In een veilige omgeving traint de aios klinisch redeneren, doelmatig diagnostische keuzes maken en het verstandig gebruik van middelen en medicatie. Daarnaast oefent de speler zogenaamde ’21st century skills’ als patroonherkenning en probleemoplossend vermogen onder tijdsdruk.

De speler kan zich zo in een veilige, waarheidsgetrouwe leeromgeving  optimaal voorbereiden op de praktijk. De game wordt ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Liftov, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van serious games voor onderwijs en gedragsverandering. Patiënten correct leren diagnosticeren en behandelen is niet triviaal, er is veel training voor nodig. DiagnostiGO streeft naar een nieuwe doelmatige methode om dit te oefenen. DiagnostiGO  is een serious game die het echte proces nabootst waarbij spelers worden geconfronteerd met realistische beslissingen en opties.

Op dit moment loopt het onderzoek dat gericht is op het aantonen van de juiste doelgroepen voor de game en de meest optimale inzet in het huidige curriculum. De game zal op een later moment voor iedereen beschikbaar komen.

In onderstaande videopitch vertelt Paula van Ooik (aios Interne Geneeskunde) meer over de game.

Lessons learned

Bij het maken van onze online, interactieve game DiagnostiGo zijn er enkele belangrijke zaken die wij hebben geleerd.

  1. Bedenk van tevoren voor wie je de game maakt. Door dit te doen kan je ook nadenken welk format, uitgangsniveau en software de game moet hebben om later in een curriculum geïmplementeerd te kunnen worden.
  2. Check de behoeftes van de beoogde gebruikers. Zowel in een vroeg stadium als tijdens de verschillende fases van ontwikkeling is het van belang te peilen wat de beoogde gebruikers van de game vinden. Door de game aan hun behoeftes aan te passen, zowel op inhoud als op format, is de kans groter dan het daadwerkelijk gebruikt zal worden.
  3. Zorg voor een toegewijd, multidisciplinair team. Een serious game heeft ten minste een goede medisch inhoudelijke basis nodig, een kundig ICT team voor het programmeren en doorontwikkelen en een onderwijskundig expert voor didactische ondersteuning bij ontwikkeling van de game en opzetten van onderzoek.
  4. Zorg voor (naams)bekendheid. Zoals hiervoor al genoemd: een game maak je niet alleen. Door te zorgen voor meer bekendheid van je project, zowel binnen als buiten jouw eigen instelling, zullen hulp, interesse en aanvullende ideeën uit soms onverwachte hoek komen.

De pitch is oorspronkelijk gemaakt voor deelname aan de Ureka Mega Challenge van het UMCU. Stemmen kan niet meer.