Genomineerd voor de Doelmatigheidsprijs 2017

Open access gastroduodenoscopie (GDS) zorgt ervoor dat de huisarts een GDS kan aanvragen zonder dat de patiënt eerst poliklinisch door een Maag-Darm-Leverarts wordt gezien. Hierdoor verkort de wachttijd voor patiënten die snel een endoscopie nodig hebben en verlaagt de werkdruk van de MDL-arts op de polikliniek.

Langere wachttijd

Uit onderzoek blijkt echter dat sinds de invoering van het open access systeem het aantal uitgevoerde scopieën toeneemt terwijl er een duidelijke afname is van de klinische relevante bevindingen. Deze toename van scopieën leidt daarmee juist tot een langere wachttijd voor patiënten met alarmsymptomen. Om ervoor te zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de beperkte GDS-plekken bestaat er de NHG-standaard Maagklachten om huisartsen te ondersteunen bij de besluitvorming om een GDS aan te vragen. Desondanks blijft er onder MDL-artsen in Nederland de tendens dat de open access GDS een lage diagnostische opbrengst heeft.

Onderzoek

Met dit onderzoek willen we de diagnostische meerwaarde van de open access GDS in de regio Noord-Holland Noord bepalen. Ook wordt gekeken in hoeverre de huisarts patiënten verwijst voor GDS conform de richtlijn Maagklachten. Er is getracht een subgroep van patiënten te beschrijven bij wie een GDS juist wel geïndiceerd is. Hiermee kan bepaald worden of het huidige systeem van open access GDS volstaat of dat een aanpassing noodzakelijk is om doelmatige en kosteneffectieve zorg te leveren.

Noordwest Ziekenhuisgroep
Afdeling MDL
Ingediend door: Femke Crouwel

OOR VUmc

Download bijlage