Probleemstelling

In de huidige manier van werken merkten we dat verwerking van brieven vaak traag verloopt, hierbij was het niet altijd goed zichtbaar waar tijd verloren ging. Brieven moesten worden gemaakt in SAP door AIOS, uitgeprint worden en in postvak van supervisor gelegd in Oxford-gebouw, aan andere kant van het ziekenhuis (8 minuten lopen).

MUMC+
Afdeling: Neurologie
Auteur: A.M. Vinke

Datum start: 1 december 2015

Daarna controleerde supervisor de brieven (mits deze bij handen was op het moment van tijd om te corrigeren) en als er aanpassingen nodig waren noteerde hij deze op de brief en legde hem terug in het postvak van de assistent. Deze voerde de gevraagd veranderingen door (wederom aan de andere kant van het ziekenhuis) om ze daarna in het postvak van de secretaresse te leggen in het Oxford gebouw. De secretaresse zorgt dan voor de verzending van de brieven. Een van de secretaresses heeft daarbij als taak om te controleren of brieven op controleren blijven staan en zorgt maandelijks voor een lijst waarop de namen staan van de “verloren” brieven.

Doel van het initiatief

Hoofddoel: Het efficiënter laten verlopen van de brievenstroom door dit te digitaliseren.

Samenvatting
  • Door digitale brievenstroom zal snelheid van verwerking van brieven verbeteren, tevens zal er papier worden bespaard, waardoor de kosten worden gedrukt en milieu wordt gespaard.
  • Het opzetten en uitvoeren van het initiatief geeft training van organisatie en samenwerking met supervisors en secretaresses.
  • Het initiatief wordt geborgd door te beginnen met een pilot, waarbij 3 neurologen meewerken. Deze delen hun ervaringen met ervaringen van AIOS. Indien dit goed bevalt kan het doorgevoerd worden en daarna opnieuw geëvalueerd na 3 maanden.

Download bijlage