Probleemstelling

De aanvragen voor coronairangiografieën werden op de afdeling cardiologie in het Zuyderland ziekenhuis reeds elektronisch aangemaakt. De ‘sign-IN/time-OUT/sign-OUT procedure’ op de vaatkamer werd echter op papier ingevuld (deels door de hartfunctie laborant en deels door de cardioloog (i.o.)).

Zuyderland ziekenhuis
Afdeling: Cardiologie
Auteur: Jaarsma

Datum start: 19 september 2017

Doordat dit formulier kort voor het onderzoek ingevuld werd, konden er bijvoorbeeld de volgende problemen ontstaan:

 • Benodigde bloedonderzoeken bleken (nog) niet verricht te zijn.
 • Er was (nog) geen actie ondernomen naar aanleiding van afwijkende bloeduitslagen (zoals prehydratie bij een verminderde nierfunctie).
 • De patiënt bleek allergisch voor contrastmiddel (en had dus voorbereid moeten worden met beschermende medicatie).
 • De patiënt bleek bepaalde medicatie (zoals bijvoorbeeld dubbele plaatjesremmers) niet (goed) ingenomen te hebben.
 • Bovendien moest het formulier na afloop van het onderzoek door poli-medewerkers handmatig in het elektronisch patiëntendossier gescand worden, hetgeen overbodig zou worden bij een direct elektronisch formulier.

Naar aanleiding van de bovengenoemde knelpunten werd vanuit de afdeling cardiologie (d.w.z. verpleegkundig specialisten hartfunctie en cardiologen (i.o.)) het plan opgevat om de gehele documentatie rondom de coronairangiografieën te digitaliseren.

Doel van het initiatief

Het creëren van een document binnen het elektronisch patiëntendossier waarin de aanvraag, planning en ‘sign-IN/time-OUT/sign-OUT procedure’ ingevuld en gekoppeld kunnen worden.

Generaliseerbaarheid resultaten

Dit project was mogelijk door een goede samenwerking met de afdeling ICT. Andere ziekenhuizen zouden – in nauwe samenwerking met hun afdeling ICT – vergelijkbare documenten kunnen realiseren met (naar verwachting) dezelfde resultaten. Doordat de afdeling cardiologie in het Zuyderland ziekenhuis de aanvragen voor coronairangiografieën reeds elektronisch verrichtte, was het wellicht iets makkelijker om dit formulier ‘uit te breiden’ met de andere onderdelen van het proces rondom het onderzoek.

Samenvatting

Digitalisering van de documentatie rondom coronairangiografie met als doel:

 • Koppeling en stroomlijning van verschillende onderdelen in de keten; (aanvraag > planning > ‘sign-IN/time-OUT/sign-OUT procedure’).
 • Uniforme documentatie van verschillende onderdelen in het elektronisch patiëntendossier (i.t.t. gescande, handgeschreven formulieren).
 • Vergroting van patiëntveiligheid door gestandaardiseerde formulieren en controles.
 • Vergemakkelijking van registratie van procedures voor aanlevering van aantallen.

In dit project komt met name ontwikkeling van deze algemene competenties aan bod:

 • Organisatie: inventariseren benodigde informatie en dit ombouwen tot elektronisch document.
 • Samenwerken: samenwerking tussen cardiologen, hartfunctie laboranten en ICT.
 • Communicatie: samenwerking met hartfunctie laboranten en presentatie naar afdeling.
 • Maatschappelijk handelen: goede uitvoering van project zal bijdragen aan betere patiëntveiligheid en vergemakkelijken om proces inzichtelijk te maken in het elektronisch patiëntendossier.