Vermindering van postoperatieve symptomatische urineweginfecties

Routinematig werd na een ongecompliceerde laparoscopische hysterectomie een CAD (katheter à demeure) geplaatst die de dag na de ingreep werd verwijderd. Voor de noodzaak daarvan is echter geen evidence.

In een PILOT studie werd getoetst of de blaaskatheter direct postoperatief kan worden verwijderd na een ongecompliceerde laparoscopische hysterectomie. Naar aanleiding van deze kleine pilotstudie is direct postoperatief verwijderen van de katheter na een ongecompliceerde laparoscopische hysterectomie sinds 1 mei 2015 ingesteld als standaard beleid in MMC.

Wat levert het op?

Het kritisch reflecteren van eigen protocollen en het toepassen van evidence based medicine in de praktijk doet een beroep op de professionaliteit van de zorgverlener. Voor de implementatie van dit aangepaste protocol is samenwerking met de verpleging van belang alsmede heldere communicatie naar de patiënten onder andere omtrent het herkennen van mogelijke complicaties.

Máxima Medisch Centrum
Afdeling Gynaecologie en Obstetrie
Auteur: S. Dedden

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Wat leer je ervan?
In dit project leerde de aios dat het heel belangrijk is om zelf kritisch na te blijven denken. Haar boodschap aan alle collega aios is: blijf geregeld nadenken over de vraag “kunnen we dingen die we doen beter maken en/of onnodige zaken/handelingen eruit filteren?”

Download bijlage