Samen met het toenmalig Project MMV ontwikkelde OOR ZON een programma om doelmatigheid in de organisatie op de kaart te kunnen zetten. Dit programma bestaat onder meer uit twee workshops met bijbehorend begeleidend materiaal. 

OOR ZON ism Project MMV

Samen met het toenmalig Project MMV ontwikkelde OOR ZON een programma om doelmatigheid in de organisatie op de kaart te kunnen zetten. Dit programma bestaat onder meer uit twee workshops met bijbehorend begeleidend materiaal. 

3 stappen

  1. Inventariseer hoe doelmatig nu wordt gewerkt met een enquête. De resultaten zijn de input voor de eerste workshop: wat vindt men belangrijk, welke aspecten van doelmatigheid binnen de opleiding hebben aandacht nodig en wat is tot nu toe gedaan.
  2. Verzorg vervolgens workshop I. Hierbij geef je een introductie op doelmatigheid en hoe je een project kunt initiëren. Momenten dat iedereen beschikbaar is, zijn dungezaaid. Deze workshop leent zich goed om tijdens bijvoorbeeld een vakgroepvergadering of een andere bijeenkomst voor/door de betreffende vakgroep verzorgen. Je onderzoekt samen het onderwerp ‘doelmatigheid’ en gebruikt de eigen gegevens uit de enquête om onderwerpen voor doelmatigheidsprojecten te inventariseren. Daarbij kunt u gebruik maken van een speciaal daarvoor ontwikkeld formulier.
  3. Dan volgt workshop II: Hoe is het gegaan, waar loop je tegenaan, wat kan anders? Welke onderwerpen zijn gevonden en welke acties hebben de deelnemers ondernomen? Ook deze workshop kun je in een (bestaande) bijeenkomst voor de vakgroep geven. Het feedback-formulier maakt duidelijk waar je op kunt letten bij het ontwikkelen van projecten.

Doelmatigheid borgen in de opleiding

Resultaten behalen met doelmatig werken is een kwestie van lange adem, het kan even duren voor je resultaten ziet. Het is essentieel om het thema in de opleiding te borgen om het op de agenda te kunnen houden. De wijze waarop dat wordt gedaan, kan in een bijlage (addendum) bij het lokale opleidingsplan worden opgenomen. Een voorbeeld vind je bij ‘download bijlage’.

Onderstaand vind je de formulieren, workshops en bijbehorende materialen om te downloaden. 

Tips

  • Het helpt als er iemand is die zich verantwoordelijk voelt voor de implementatie van het thema en enthousiasmeert om ermee aan de slag te gaan
  • Voor deze workshops is geen diepgaande voorkennis nodig om ideeen over projecten te genereren. Een inhoudelijk deskundige kan wel helpen het onderwerp concreet te maken en verdieping aan te brengen
  • Kijk kritisch naar werkwijzen en gewoonten, wat doen andere specialismen anders of juist hetzelfde? Kunt u dat gebruiken in uw opleiding?
  • Vraag aios wat ze gezien hebben in andere instellingen dat een verbetering zou betekenen voor de huidige organisatie en hoe daar een project over geformuleerd zou kunnen worden
  • Denkwijzen zoals gebruikelijk in ‘Lean’ en ‘Operational Excellence’ kunnen helpen om verbeterpunten te signaleren
  • De workshops zijn bruikbaar op vakgroepniveau, maar kunt u ook breder inzetten

Download bijlage