De samenvatting in SAP: verbeteren van zorg door doelmatiger omgaan met patiëntinformatie

In het huidige elektronische dossier is het soms lastig om in één oogopslag duidelijk te krijgen hoe een opname voor een patiënt gelopen is, waar de knelpunten liggen en wat het beleid voor de lange termijn moet zijn.

Hierdoor kan vitale informatie worden gemist. Een zogenaamde meelopende samenvatting moet de informatie in één oogopslag duidelijk maken. Zo wordt doelmatiger omgegaan met de beschikbare patiëntinformatie. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit van patiëntenzorg.

Wat levert het op?

Door de uitvoering van dit project leert de aios meer projectmatig werken waarbij vooral de competenties organisatie, communicatie en samenwerking worden aangesproken en verbeterd.

MUMC+
Afdeling Heelkunde
Auteurs: I. van den Hoven & T. Verhagen

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage