Probleemstelling

Een eerstejaars aios heeft nog weinig gevoel met de praktijk wat betreft het gebruik van de echo, hierdoor zijn ze vaak onzeker. Patiënten kunnen zich onveilig voelen doordat er aan het bed van de patiënt veel onderwijs wordt gegeven en veel wordt overlegd.

MUMC+
Afdeling: Anesthesiologie
Auteur: Ben de Bie

Datum start: 2016/2017

Doel van het initiatief

Het beoogde doel is om de eerstejaars aios meer theoretische kennis bij te brengen en meer ervaring te geven door te gaan oefenen met de echo. Zodat wanneer zij voor de eerste keer in de praktijk in contact komen met locoregionale echogeleide blokkades, zij meer zelfzeker zijn en beter de anatomie van de mens kunnen herkennen. Literatuur laat ons ook blijken dat het aantal complicaties afneemt en de tijd waarin de procedures plaatsvinden wordt verkort.

Evaluatie

We hebben een online-evaluatie gedaan met Survey Monkey bij de aios die hebben meegedaan. De resultaten pleiten ervoor dat het leermoment een structurele plaats in de opleiding moet krijgen. Tevens wordt aan de meewerkende stafleden om feedback gevraagd, of zij vinden dat er een verbetering op de werkvloer plaatsvindt.

Borging

Na de evaluatie via onze enquête bleek er voldoende enthousiasme te zijn binnen de aiosgroep opdat het project een vaste plaats zal moeten krijgen binnen de opleiding.

Samenvatting
  1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
    Een beter gestructureerde opleiding voor voornamelijk eerstejaars aios anesthesiologie, betreffende het echografisch prikken voor locoregionale anesthesie. Doordat zij beter worden begeleid zullen zij zich meer zelfzeker voelen en zal ook de patiënten veiligheid toenemen.
  2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
    Implementatie van echo-onderwijsmomenten zal wat organisatie vragen betreffende communicatie tussen nieuwe aios en gemotiveerde stafleden. Hiernaast zal het belangrijk zijn om naar een structurele oplossing te zoeken zodat het een vaste plaats in de opleiding kan krijgen indien het project positief wordt ontvangen.
  3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
    Door een staflid te betrekken, het project gestructureerd vorm te geven en één verantwoordelijke van de doelgroep, nl. de eerste jaar aios,  mee verantwoordelijk te stellen hopen we op termijn een goede borging van het project te krijgen.

Download bijlage