Aios bereiden complicatiebesprekingen voor

De maandelijkse complicatiebespreking tijdens de grote visite vindt plaats in een meestal volle agenda in de overdrachtsbespreking. De complicatiebespreking komt dan nogal eens in het gedrang.

Er is één staflid verantwoordelijk voor de casuïstiek van deze bespreking. Doordat de samenstelling van de groep tijdens de overdracht nogal wisselt, is aanwezigheid van betrokkenen niet gegarandeerd. Daarnaast wordt vanuit de staf om meer betrokkenheid van de assistenten bij de complicatiebespreking gevraagd. Deels om de betrokkenheid te vergroten, deels ook om een wetenschappelijke achtergrond toe te voegen.

Wat levert het op?

Dit initiatief beoogt de betrokkenheid van de arts-assistenten bij de complicatiebespreking te vergroten en daarbij meer structuur en wetenschappelijke achtergrond toe te voegen aan deze bespreking. Door de complicatiebesprekingen door aios te laten voorbereiden en hieraan ook een wetenschappelijke achtergrond te koppelen worden naast de complicatie ook alternatieven en evidence based medicine besproken.

Bekijk het initiatief

MUMC+
Afdeling Neurochirurgie
Auteur: R. Haeren & V. Bulthuis

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief