Probleemstelling

Bij de afdeling Gynaecologie en Obstetrie verlopen de visites niet efficiënt. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:

 1. Door onduidelijkheid in wanneer er visite gelopen zal worden (tijd).
  a. Onduidelijkheid over het tijdspad van de visite lopende assistent, hierdoor is het voor de verpleging onduidelijk wanneer zij hem/haar kunnen verwachten.
 2. Dagelijks te maken CTG’s die niet tijdig beoordeeld kunnen worden.
  a. Hierdoor liggen patiënten onnodig lang aan het CTG.
 3. De ‘vorm’ van de visite.
  a. Doordat er verschillende verpleegkundigen verantwoordelijk zijn voor verschillende patiënten kost het visite lopen veel tijd.
  b. ‘Papieren’ visite achter de computer met daarna pas visite aan het bed van de patiënt.
 4. Niet tijdig kunnen ontslaan van patiënten.

Zuyderland MC
Afdeling: Gynaecologie en Obstetrie
Auteur: van den Bosch

Datum start: 1 maart 2017

Doel van het initiatief

Het efficiënter laten verlopen van de dagelijkse visite door het verbeteren van de communicatie tussen arts en verpleegkundige. Dit met als uiteindelijke doel betere patiëntenzorg.

Borging

Er blijkt behoefte aan een korte lijn tussen verpleging en artsen over functioneren van de afdeling. Aangezien er gewerkt wordt met verpleegkundig specialisten die de belangrijkste continue factor op de afdeling zijn, zal deze communicatie via hen lopen. Er staat een vacature uit voor een tweede verpleegkundig specialist om deze continuïteit nog meer te waarborgen.
Aan de hand van 6 gouden regels voor visite lopen (die ook zijn uitgedeeld op zakkaartjes) wordt gestreefd naar het vasthouden aan de veranderde afspraken (zoals visite lopen op de kamer en vaste vraagmomenten voor verpleging gedurende de dag).
Verder zijn het hoofd van de afdeling en verpleging nauw betrokken geweest bij dit project, waarbij zij ook  samen met de verpleegkundig specialist het voortouw zullen nemen tot het naleven van de afspraken en het zo nodig aanpassen hiervan.

Generaliseerbaarheid resultaten

Deel van specialismes lopen al op deze manier visite. Bij veel specialismes is er in de diensturen maar één arts als aanspreekpunt aanwezig.  Hierdoor is er een groot belang om alle ‘dagelijkse rompslomp’ overdag te hebben afgerond en hieraan niet onnodig tijd te besteden in de diensturen. Daarnaast is een snelle en efficiënte visite op elke afdeling voordelig voor verpleging, artsen en patiënten.

Samenvatting
 1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
  Het verbeteren van de visite draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg doordat patiënten niet onnodig op een arts hoeven te wachten. Verder zorgt het voor een betere communicatie tussen verpleging en artsen. Hierdoor vindt er tussen hen meer contact plaats in gestructureerde momenten en niet in losse momenten tussendoor.
 2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
  Door het opzetten van dit project heb ik veel geleerd in de competenties samenwerking, communicatie en organisatie.
 3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
  De nieuwe manier van visite lopen kan geborgd worden binnen de organisatie door structurele implementatie waardoor het uiteindelijk standard care wordt. Deze implementatie zal na 2 maanden geëvalueerd worden en eventueel aangepast.