Proces ontslagbrieven optimaliseren

Ontslagbrieven (vooral van kraamvrouwen en zwangeren) bleken regelmatig niet of zeer laat verzonden te worden naar verwijzers. Zowel het aanmaken als uitwerken van ontslagbrieven was omslachtig en vroeg veel tijd van de AIOS en secretaresses.

Het project startte met een inventarisatie van de taken die aios en secretaresses hadden voor ontslagbrieven en waar mogelijke knelpunten zaten. Hierdoor konden ze identificeren waar overlap zat en deze wegnemen.

Wat levert het op?

Oog hebben voor kleine ingrepen levert vaak flinke winst op. Na dit project is de achterstand in het versturen van ontslagbrieven helemaal weggewerkt, wordt er minder geprint en voor aios is inzichtelijk welke brieven zij nog moeten maken, zodat ze dit ook tussendoor op kunnen pakken.

MUMC
Afdeling: Gynaecologie en Obstetrie
Auteur: Lauren Bullens

Start: 14 april 2015

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage