Probleemstelling

Op de polikliniek Reumatologie zien we veelal patiënten met chronische aandoeningen die hiervoor met potentieel toxische medicatie behandeld worden. Protocollair controleren wij structureel de bloedwaarden. Wij zien de patiënten niet met dezelfde frequentie op de polikliniek terug, als dat er labcontroles plaatsvinden. Derhalve maken wij vaak gebruik van een ZIE consult. De patiënt prikt bloed voor het afgesproken ZIE consult, hoeft niét naar het ziekenhuis te komen op de dag van het ZIE consult, maar wordt gebeld indien de bloeduitslagen niet goed zijn.

MUMC+
Afdeling: Reumatologie
Auteur: Christel van Dongen

Datum start: 2016

Gevoelsmatig laat ongeveer de helft van de patiënten het lab niet prikken voor de afgesproken datum. Een telefonisch consult – met het verzoek op korte termijn te laten prikken – volgt. Het ZIE consult wordt enkele dagen tot een week verschoven.
Concluderend gaat er veel tijd in dergelijke niet-nagekomen ZIE consulten zitten; de administratieve handelingen nemen toe.

Doel van het initiatief

De patiënt-compliance met betrekking tot labcontroles bij ZIE consulten te vergroten en zo de efficiëntie van deze ZIE consulten te bevorderen.

Generaliseerbaarheid resultaten

Eventueel kunnen andere specialismen die ook regelmatig van ZIE consulten gebruik maken en tegen dezelfde problemen aanlopen, ook gebruik maken van het project.

Samenvatting
  1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
    Labcontroles zijn van belang om afwijkende bloedwaardes door geneesmiddeltoxiciteit zo snel mogelijk op te sporen. Om zicht te houden op deze labcontroles worden ZIE consulten afgesproken. Als een ZIE consult niet nageleefd wordt, wordt toxiciteit niet of later opgemerkt met mogelijk gevolgen voor de gezondheid van de patiënt. Enerzijds verbetert de kwaliteit van zorg dus direct bij de patiënt als individu. Anderzijds zal de arts minder tijd kwijt zijn met de patiënten te contacteren die een ZIE consult verzuimen. Het aantal administratieve handelingen neemt af en zo houdt de arts meer tijd over voor andere zaken, wat de kwaliteit van zorg in het algemeen ten goede zal komen.
  2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
    De algemene competenties komen uitgebreid aan bod. Met name communicatie tussen arts, patiënt en medewerker is van belang en daaruit voortvloeiend de samenwerking om de zorg te verbeteren. De patiënt wordt voor een deel verantwoordelijk gesteld voor zijn eigen gezondheid. Het structuren van de ZIE consulten bevat natuurlijk organisatorische en managementaspecten.
  3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
    Het initiatief wordt geborgd door patiënten te wijzen op de gemaakte afspraken, door mondelinge toelichting en eventueel een ondersteunende flyer over wat een ZIE consult inhoudt en het belang er van. Daarnaast dienen ook de polimedewerkers dit belang te vermelden. Na enkele maanden kan geëvalueerd worden of de ZIE consulten efficiënter verlopen door procentueel weer te geven hoeveel er de eerste keer nagekomen zijn.