Duidelijk zijn over mogelijke risico’s

Meestal verkrijgt de anesthesioloog ‘informed consent’ voor het prikken van een epiduraal peripartum wanneer de patiënte al in partu is. En door de gynaecoloog/verloskundige wordt van tevoren informatie gegeven over pijnstilling.

Daarbij worden echter niet alle relevante complicaties van een epiduraal besproken, zoals dat hoort te gebeuren door de anesthesioloog met de patiënt. Ook is de bestaande folder hierin niet volledig. Het gaat hierbij om serieuze complicaties, zoals een epiduraal abces of bloeding en mogelijke (blijvende) zenuwschade. Onderzoek toont aan dat, hoe klein de kans op bepaalde complicaties ook is, de meeste patiënten dit toch vooraf willen weten. Ook is aangetoond dat geschreven informatie en vroege voorlichting zorgt voor meer patiënttevredenheid. In dit kader is het wenselijk om:

  1. in de bestaande patiëntfolder deze informatie toe te voegen;
  2. een informatiekaart, zowel Nederlands als Engels, op de verloskamers en de poli te verstrekken;
  3. deze informatie vroeger in het traject aan te bieden.
Wat levert het op?

Een betere en volledige informed consent. Door het verstrekken van volledige en duidelijke informatie over de procedure inclusief risico’s, bij voorkeur op een moment dat nog bedenktijd mogelijk is. Dit vergroot de patiëntveiligheid.

MUMC+
Afdeling Anesthesiologie
Auteur: H. Heynen

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage