Probleemstelling

Behandeling van gonartrose met een totale knieprothese is een van de meest succesvolle orthopedische operaties, met over het algemeen goede resultaten op het gebied van pijnvermindering en winst in functie.

Máxima Medisch Centrum
Afdeling Orthopedie
Auteur: Jaap Tolk

Datum start: 1-7-2016

Toch is 1 op de 5 patiënten niet (helemaal) tevreden met het behaalde resultaat. Dure aanpassingen in operatietechniek, protheses en revalidatiestrategie hebben hier maar geringe verbetering in kunnen aanbrengen. De belangrijkste voorspeller voor deze postoperatieve ontevredenheid zijn niet uitgekomen pre-operatieve verwachtingen.

Goede voorlichting bij chirurgische ingrepen is van groot belang, niet alleen in het kader van informed consent maar dus ook ter optimalisatie van het e ect van de ingreep. Hiervoor is in de huidige praktijk vaak nog te weinig aandacht. Bovendien is goed wetenschappelijk onderzoek op dit gebied schaars. Onzes inziens is dit essentieel om de meest efficiënte en doelmatige communicatiemethode te ontwikkelen. Hierin onderscheid dit project zich duidelijk van anderen.

Doelstelling

Doel van het project is door het creëren van een realistischer pre-operatief verwachtingspatroon, een hogere postoperatieve patiënttevredenheid te bereiken. Immers realistischer verwachtingen pre-operatief, resulteert in minder niet uitgekomen verwachtingen postoperatief.

Plan van Aanpak

In de reguliere voorlichtingsmodule voor totale knieprothese patiënten, zoals deze in het Máxima Medisch Centrum werd toegepast was met name aandacht voor aspecten van de operatie, perioperatieve zorg en revalidatie. Deze situatie is in omringende ziekenhuizen vergelijkbaar, en deze methode zou in de toekomst ook breder toegepast kunnen worden.

Op basis van patiënt- en literatuuronderzoek werd een aanvullende module met specifieke voorlichting over het functionele herstel op lange termijn. De module bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst en aanvullend foldermateriaal. Kosten en tijdsinvestering door zorgprofessionals zijn overzichtelijk (30-60 minuten per sessie voor groepen van 10 tot 20 patiënten).

Behaalde resultaten

De aanvullende informatie wordt door patiënten als nuttig ervaren. De uitgebreidere informatie draagt daarnaast bij aan een verbetering van de informed consent procedure, de patiënt krijgt immers een beter beeld van het te verwachten e ect van de ingreep. Het uiteindelijke doel; verhoging van de patiënttevredenheid wordt momenteel geëvalueerd in een RCT; de EKSPECT study.

Evaluatie / borging

Het effect van de interventie wordt dus geëvalueerd door middel van een RCT; de EKSPECT study.

Conclusie

Een efficiënte en doelmatige communicatie interventie om het resultaat van een chirurgische ingreep te verbeteren, gekoppeld aan goed wetenschappelijk onderzoek.

Download bijlage