Probleemstelling

Patiënten met een osteoporotische wervelinzakkingsfractuur worden vaak niet adequaat behandeld voor het onderliggende osteoporotische proces, waardoor de kans groot is dat deze patiënten binnen een jaar weer een fractuur oplopen.

Maxima Medisch Centrum
Afdeling: Orthopedie
Auteur: Martijn Dietvorst

Datum start: 1 november 2016

Doelstelling

Bij opname gerichte diagnostiek en behandeling van osteoporose om toekomstige fracturen te voorkomen.

Plan van Aanpak

Bij opname wordt een laboratoriumonderzoek ingezet naar osteoporose en wordt de verpleegkundig specialist osteoporose (interne geneeskunde) in consult gevraagd voor diagnostische/therapeutische adviezen, waarna gestart wordt met medicamenteuze behandeling. Verdere vervolging kan in de eerste lijn plaatsvinden.

Behaalde resultaten

Op dit moment wordt het project nog opgezet in het ziekenhuis.

Evaluatie / borging

Door protocollair vast te leggen dat bij opname het laboratoriumonderzoek verricht wordt en de verpleegkundig specialist osteoporose (interne geneeskunde) in consult wordt gevraagd. Tevens zal de verpleegkundig specialist deel gaan nemen aan het wekelijks multidisciplinair overleg om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Download bijlage