Probleemstelling

Op de afdeling cardiologie in het Zuyderland ziekenhuis (locatie Heerlen) worden ruim 100-150 poliklinische patiënten per dag gezien. Momenteel wordt de bloeddruk van poliklinische patiënten op de spreekkamer tijdens het consult door de cardioloog verricht.

Zuyderland ziekenhuis
Afdeling: Cardiologie
Auteur: Jaarsma

Datum start: 2017

Als gevolg hiervan:

 • worden patiënten extra belast doordat zij zich meerdere malen moeten uitkleden (eerst bij het maken van het ECG op de hartfunctieafdeling en later bij de cardioloog);
 • wordt de meting onder meer ‘stress’ voor de patiënt verricht met mogelijk vals-verhoogde waarden (zogenaamde ‘witte jassen hypertensie’) met als gevolg dat medicatie mogelijk ten onrechte gestart/aangepast wordt en negatieve gevolgen kan hebben voor de patiëntveiligheid (b.v. collaps door hypotensie);
 • wordt de meting niet structureel verricht (bij navraag onder cardiologen (i.o.) wordt de meting in circa 20% van de reguliere consulten (per abuis) niet verricht);
 • wordt de meting op verschillende plekken/manieren in het elektronisch patiëntendossier vermeld (b.v. in de decursus, de status of een brief) waardoor het moeilijker terug te vinden is, terwijl een duidelijk overzicht van het (beloop van) de bloeddruk in de tijd juist kan bijdragen aan accurate medicatieaanpassingen.
Doel van het initiatief

Het integreren van de bloeddrukmeting bij het maken van het ECG op de hartfunctie afdeling bij poliklinische cardiologische patiënten. Deze meting zal toegevoegd worden aan het elektronische ECG-document in Clinical Assistant in SAP. Het doel van deze aanpak is:

 1. Verbetering van de behandeling van hypertensie en(daarmee) de patiëntveiligheid te vergroten doordat een betrouwbaardere bloeddrukmeting (d.w.z. gestandaardiseerd, bij ieder consult, bij minder kans op foutief verhoogde waardes en gemakkelijk digitaal terug te vinden) zal leiden tot een betere behandeling.
 2. Vermindering van belasting van de patiënt (minder aan/uitkleden).
 3. Toename van tijd (voor anamnese of verdere uitleg) tijdens consult met cardioloog (voordeel voor zowel cardioloog als patiënt).
Borging

De werkwijze zal verder tijdens de polikliniek besprekingen met de hartfunctie laboranten en de chef de polikliniek besproken worden. Bij knelpunten zal er gezocht worden naar een passende oplossing.

Generaliseerbaarheid resultaten

Per fabrikant (van het ECG apparaat én het elektronisch patiëntendossier) zal het verschillen hoe dit gerealiseerd kan worden. Veel ziekenhuizen werken reeds met een ECG apparaat/systeem dat toestaat om een variabele (zoals bijvoorbeeld de bloeddruk) handmatig in te voeren op het document dat in het patiëntendossier wordt opgeslagen.

Samenvatting
 1. Standaard meten van de bloeddruk tijdens het maken van een ECG voor een poli-afspraak bij de cardioloog én het elektronisch documenteren van deze meting ECG zal leiden tot:
  – minder belasting voor de patiënt (minder handelingen, minder vaak aan/uitkleden);
  – een betere behandeling van de bloeddruk door een meer gestructureerde, gestandaardiseerde meting van de bloeddruk én een meer uniforme documentatie van de bloeddruk (daarmee beter terug te vinden/op te volgen).
 2. De AIOS kon in de loop van dit doelmatigheidsproject meerdere algemene competenties ontwikkelen. In de formulering en opzet van het project was enige verdieping in de managementstructuur van de polikliniek cardiologie vereist. Daarnaast was een goede samenwerking en communicatie met verschillende afdelingen vereist.
 3. De werkwijze zal verder tijdens polikliniek besprekingen met de hartfunctie laboranten en de chef de polikliniek besproken worden. Bij knelpunten zal er gezocht worden naar een passende oplossing.