Probleemstelling

Duimbasisartrose is een vaak voorkomende aandoening, die bij 36% van de Nederlanders boven de 55 jaar voorkomt, vaker bij vrouwen. Mensen ervaren vaak pijn aan de basis van de duim, waardoor ze hun handen slechter kunnen gebruiken wat problemen kan geven zowel tijdens werk-activiteiten als tijdens algemeen dagelijkse handelingen. Huidige behandelingsopties hebben allen hun voor- en nadelen, maar niet één behandeling geeft tot op heden geheel bevredigende resultaten.

Verschillende studiegroepen wereldwijd hebben eindstadium artrose van enkel en knie behandeld middels distractietherapie met uitstekende resultaten. In deze studies is ook herstel van gewrichts- kraakbeen aangetoond. Deze uitstekende resultaten kunnen mogelijk ook van toepassing zijn op bij patiënten met artrose van het duimbasisgewricht.

Doelstelling

Het verminderen van pijn en verbeteren van handfunctie bij patiënten met symptomatische duimba- sisartrose.

Plan van Aanpak

In eerste instantie is een pilotstudie uitgevoerd bij 5 patiënten met symptomatische duimbasisartrose. Tijdens een operatie is een uitwendig frame over het duimbasisgewricht geplaatst, dit is met 4 kleine metalen pennen in de botten aan weerszijden van het duimbasisgewricht vastgezet. Het frame is 8 weken later verwijderd en nadien is gestart met opbouwen van beweging en belasting van het duim- basisgewricht. Patiënten werden zowel voor als op bepaalde tijdstippen na de operatie gezien en er werden metingen uitgevoerd en vragenlijsten ingevuld.

UMC Utrecht
Afdeling orthopedie
Auteur: Anne Spaans

Download bijlage