Probleemstelling

Patiënten met intermediate of high-risk prostaatcarcinoom komen in aanmerking voor externe radiotherapie (ongeveer 120 patiënten per jaar in het CZE). Voorafgaande aan de behandeling worden er goudmarkers in de prostaat geplaatst. Het plaatsen van de goudmarkers zorgt voor een betere match en heeft geleid tot verkleining van de PTV-marges, waardoor de kans op late toxiciteit kleiner wordt.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Afdeling: Radiotherapie
Auteur: Hanneke Martinussen

Datum start: 8 mei 2017

De laatste tijd stijgt de goudprijs waardoor de prijs van de goudmarkers toeneemt. Op het moment worden er 4 markers geplaatst, de vraag is of er minder markers geplaatst kunnen worden en of er markers zijn van andere materialen die wellicht goedkoper zijn. Daarnaast krijgt de MRI een steeds grotere rol binnen de radiotherapie. Behalve kijken naar “goedkopere” markers is het dus ook belangrijk om te kijken naar markers die MRI-compatibel zijn.

Doel van het initiatief

Het doel van dit doelmatigheidsinitiatief is om het aantal geplaatste markers te verlagen en het soort markers te veranderen om hiermee de kosten te besparen maar wel met gelijke kwaliteit van de behandeling. Daarnaast zal gekeken worden naar markers die bruikbaar blijven bij verwachte veranderingen op korte termijn zoals het gebruik van de MRI en bestraling met protonen.

Behaalde resultaten

Uit de literatuursearch is gebleken dat de kans op migratie van de markers zeer laag is. Dit maakt het veilig om het aantal geplaatste markers te verlagen naar 3, wat op zichzelf al een redelijk grote kostenbesparing oplevert. De fysica was akkoord met het verlagen van het aantal geplaatste markers naar 3.
De afdeling inkoop is op het moment bezig om te bekijken of de geselecteerde markers goedkoper zijn en of deze getest kunnen worden voordat ze gebruikt worden bij patiënten.

Samenvatting
  1. Door de aanpassing van het aantal/soort markers is de kwaliteit van de radiotherapie minstens even goed maar tegen een lagere prijs.
  2. Dit project zorgt voor de ontwikkeling van de competenties samenwerken, communicatie, maatschappelijk handelen en organisatie.
  3. De afdelingsmanager en manager patiëntenzorg zullen er zorg voor dragen dat de bevindingen geïmplementeerd worden op de afdeling radiotherapie.

Download bijlage