Handreiking voor het opzetten van doelmatigheidsinitiatieven

Niet elke verandering is een verbetering. Het is zonde van de tijd en energie om iets op te pakken dat niet tot vooruitgang leidt. Daar kan de ‘Handreiking doelmatigheid van zorg in de praktijk’ bij helpen. Deze leidt je met vragen door het identificatieproces heen: is er inderdaad sprake van een doelmatigheidsprobleem, hoe bepaal je dat, en waar moet je aan denken als je het probleem wilt aanpakken?

Lees ook het interview met Cindy Noben

OOR ZON

Download bijlage