“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.” ― Albert Einstein

In de dagelijkse praktijk kom je soms dingen tegen die je verbazen. Dat is goed! Vaak zijn handelwijzen of processen in de loop van jaren ontstaan en helpt jouw frisse blik om deze weer eens tegen het licht te houden. Door je te verwonderen, kun je ontdekken wat jij kunt doen om de zorg te verbeteren. Hoe je jouw verwondering kunt omzetten in een effectief project, lees je in deze ‘how-to’.

Download de how-to

Opbrengst

Door een Verwonder & Verbeter-project (V&V-project) uit te voeren, ervaar je wat jij als aios kunt doen om de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, efficiëntie of logistiek. Je leert hoe je dit planmatig aanpakt en komt in aanraking met invloeden uit de organisatie die helpen of juist tegenwerken. V&V-projecten beogen een verandering. Draagvlak creëren en inzicht krijgen in organisatieprocessen horen er daarom ook bij. Het gaat om jouw leerproces, dat is belangrijker dan het resultaat van het project zelf.

Welke onderwerpen komen in aanmerking voor een V&V-(doelmatigheids-)project?

Je kunt aan de slag met alle onderwerpen in het primaire zorgproces waarbij jij kansen ziet om de zorg te verbeteren: patiëntvriendelijker, -veiliger of doelmatiger. Het hoeft niet groot te zijn, ook met kleine aanpassingen kun je veel bereiken. Zolang je maar moet samenwerken, komt het in aanmerking voor een V&V-project.

Stappenplan

1. Beschrijf jouw verwondering

Kies een verbetermogelijkheid die volgens jou en je opleider geschikt is voor een verwonder en verbeterproject. Evt. toevoegen: welke last ervaart de patiënt in de huidige situatie? Beargumenteer je keuze.

2. Schrijf een projectplan

Beantwoord in ieder geval onderstaande vragen:

 • Wie is probleemeigenaar/opdrachtgever: Dit is van belang voor het commitment en de borging resultaten
 • Wie is probleemeigenaar/opdrachtgever: Dit is van belang voor het commitment en de borging resultaten
 • Probleemstelling: dit zorgt mede voor goede afbakening van het project.
 • Beoogde resultaten/welke verandering wil je zien, formuleer dit zo concreet en meetbaar mogelijk
 • Actieplan met tijdpad
 • Benoem de activiteiten die je voorziet, wie en wat je daarbij nodig hebt en welke kosten ermee gemoeid zijn
 • Bedenk voor wie je het uiteindelijk doet: hoe behartig je de belangen van de patiënt in je plan?

3. Vul het projectplan aan

 • Stakeholdersanalyse: wie zijn er allemaal betrokken bij het probleem. Wat zijn hun belangen en hoe creëer je draagvlak voor verbetering?
 • Probleemanalyse: analyseer de factoren die van invloed zijn op het probleem, bij voorkeur in samenwerking met een aantal van de stakeholders
 • Inventariseer mogelijke oplossingen (evt. met groepje stakeholders hierover brainstormen)
 • Bespreek de mogelijke oplossingen met stakeholders/opdrachtgever
 • Mijlpalen vaststellen (zo mogelijk concreet benoemen wanneer welk resultaat behaald kan zijn)
 • Vaststellen van evaluatiecriteria en outcome

4. Voer het project uit

Uitvoeren van verbeterproject of projectplan presenteren.

 • Evalueren uitkomsten op basis van eerder vastgestelde criteria
 • Stem bij elke in het projectplan omschreven fase af met je opdrachtgever: zijn we nog op de juiste weg? Leg het ook voor aan een klankbordgroep die met je meedenkt.

5. Afronding en invoering

Hoe en wanneer je het verbeterproject afrondt, hangt af van het gekozen verbeterpunt. Ga ook na: ben je nog betrokken bij de voor implementatie van de resultaten? In ieder geval bespreek je met je opleider de aanpak en je eigen evaluatie (wat geleerd, etc.). De hierboven beschreven punten zijn een leidraad voor deze evaluatie. Maak onderscheid tussen het beoogde projectresultaat, hoe het proces verliep en het bereikte resultaat. Realiseer je dat je ook (juist!) leert van wat anders of minder goed verliep. Wanneer je het beoogde resultaat niet hebt behaald, kijk je terug: wat zorgde ervoor dat het niet lukte en wat leer je daarvan?

Download bijlage