Het huidige handboek parenteralia is opgebouwd volgens instellingen die jaren geleden zijn vastgelegd. Dit heeft nadelige gevolgen voor het huidige gebruik én de mogelijkheden.

Alle geneesmiddel monografieën moeten handmatig beheerd worden. Het handboek is dan ook niet up-to-date, bevat fouten, is niet gebruiksvriendelijk voor gebruiker en applicatiebeheerder en herziening en onderhoud kosten veel tijd en geld. Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oplossingen en is vervolgens een nieuw project gestart om de verbeteringen door te voeren.

MUMC+ en Radboudumc
Afdeling: Klinische farmacie & toxicologie
Auteur: K. Shudofsky

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief