Ondersteunende kaarten voor acute noodsituaties bij kinderen

Het managen van acute situaties is onderdeel van het anesthesiologisch en intensivistisch vakgebied. Regelmatig voorkomende en ongecompliceerde situaties worden geroutineerd aangepakt. Maar sommige spoedsituaties komen in de gemiddelde anesthesiologische ervaring slechts enkele malen voor.

Dan kan het moeilijk zijn om details van alle feiten, beslismomenten en behandelingen te reproduceren. Bij kinderen is dit nog gevoeliger. Het is bewezen dat het gebruik van ‘critical events checklists’ en heldere algoritmes onder deze omstandigheden een waardevolle ondersteuning bieden en tot beduidend betere uitkomsten leiden.

Wat levert het op?

Met dit doelmatigheidsproject doet de aios op alle competentiegebieden ervaring op: Professionaliteit: de AIOS leert na te denken over situaties waarin zowel de patiënt als de professional erg kwetsbaar zijn en hiervoor toegepaste oplossingen te bedenken en te implementeren. De aios onderbouwt dit met bestaande richtlijnen en wetenschappelijke bewijzen. Organisatie: de aios leert een idee uit te werken tot een project, de opzet van het project te plannen en de middelen te organiseren om het project binnen een bepaalde tijd tot uitvoer te brengen. Management: de aios moet een groep mensen aansturen, iets nieuws introduceren en er voor zorgen dat dit in de praktijk geadopteerd wordt. Samenwerken: de aios moet binnen dit project samenwerken met stafleden, anesthesiemedewerkers, verkoever medewerkers, kinderintensivisten, snijdende specialisten, BHV, PDMS team Communicatie. De aios moet het team stimuleren, mede aansturen, verbeteren, enthousiast maken, debriefen en feedback geven over het verrichte werk.

MUMC+
Afdeling Anesthesiologie
Auteur: N. Oversier

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief