Overzicht zorgkosten in Nederland - globaal

De bekostiging van het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk en de vraag naar zorg zal de komende jaren naar verwachting alleen maar verder stijgen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met de schaarse middelen in de zorg. Als medisch specialisten zijn we niet alleen verantwoordelijk voor het leveren van de beste zorg, maar ook voor het leveren van doelmatige zorg.

Elke dag vragen we in grote getalen onderzoeken aan, voeren we behandelingen uit en schrijven we medicijnen voor. Maar wat kosten een CT van de longen, een gastroscopie of bloedkweken eigenlijk? Om de juiste afwegingen te kunnen maken, is het nodig dat medisch specialisten zich bewust zijn van de kosten in de zorg.

Daarom ontwikkelde Rune van de Wetering, aios oncologie bij het Erasmus MC, het overzicht ‘Kosten in kaart’. Op dit kaartje vind je de gemiddelde kosten van gezondheidszorg. Je kunt het gebruiken ter inspiratie bij het maken van verstandige, doelmatige keuzes.

Let op: het overzicht is bedoeld als (relatieve) prijsindicatie. De uiteindelijke prijs in jouw lokale ziekenhuis zal verschillen van de genoemde prijs. Daarnaast kunnen de kosten hoger uitvallen dan aangegeven als extra testen noodzakelijk zijn op basis van de uitslag of medische indicatie. Het is dus van groot belang om de genoemde tarieven met de nodige nuance te benaderen en altijd je eigen afweging te maken als deskundige professional. Lees ook de toelichting bij de bronvermelding op het kaartje zelf.

Download bijlage