Genomineerd voor de Doelmatigheidsprijs 2017

Kosten-bewustzijnsproject

Het bewustzijn wat betreft kosten en bewezen nut van alle daagse zorg is te laag bij aios en specialisten. Dit project heeft de inzichten over wat zinnige zorg is vergroot en automatismen doorbroken. Daarnaast is er kritisch gekeken in hoeverre een aantal punten van de ‘Verstandig kiezen campagne’ al in de praktijk gebracht werden.

Uitvoering

In een online enquête werden alle leden van de vakgroep (incl AIOS en ANIOS) interne geneeskunde gevraagd om max 5 punten in te sturen over zorg die zij in de dagelijkse praktijk vaak zien maar die niet zinnig of zuinig is (/lijkt). Uit de respons werden 16 klinisch relevante one-liners gedestilleerd welke opnieuw in enquête vorm aan de vakgroep voorgelegd werden ter kwantitatieve beoordeling op relevantie en draagvlak. Vervolgens werden de 10 best gescoorde (dus minst efficiënte) punten verdeeld onder een groep AIOS gekoppeld aan een specialist. Deze werkte het item uit in een CAT (critical appraised topic) welke gepresenteerd werden tijdens het ochtend rapport. Vervolgens werden de veranderingen dan wel direct doorgevoerd óf bleken al adequaat plaats te vinden, óf werden meegenomen naar een implementatie traject.

Dit project heeft het inzicht over doelmatigheid van alledaagse zorg bij aios en specialisten vergroot.

Meer over dit project is te lezen in een artikel dat in Medisch Contact verscheen: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zuinig-en-zinnig-valt-nog-niet-mee.htm

Kosten in beeld

Diakonessenhuis Utrecht
Afdeling interne geneeskunde
Ingediend door: Evelien Peeters

Wat leer je ervan?
Aios leren efficiënter en doelmatiger werken door kritisch te kijken naar verbeteringsmogelijkheden bij (zorg)processen en rondom samenwerking met andere zorgverleners en disciplines. Ze merken ook dat soms kleine wijzigingen al een behoorlijke (positieve) impact kunnen hebben.