In de OOR Noordoost krijgen aios meer zicht op de financiële kant van de zorg door kostenvergelijkingen te maken. Onder begeleiding van financieel experts pluizen aios eerst een DBC uit: hoeveel röntgenonderzoeken, labaanvragen, controlebezoeken en dergelijke omvat de DBC en welke kosten staan daar voor? Daarna gaan ze deze DBC op persoonsniveau vergelijken binnen het ziekenhuis: is er bijvoorbeeld een verschil tussen de kosten die jongerejaars en ouderejaars aios of specialisten maken? Tot slot vergelijken ze de kosten van dezelfde DBC bij twee vakgroepen van het Martini Ziekenhuis Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden: zijn er binnen de OOR Noordoost verschillen in kosten te zien? Het project moet leiden tot de onderwijsmodule ‘Hoe pak ik een kostenanalyse aan?’, die landelijk gebruikt kan worden om aios meer zicht op de kosten van de zorg te geven.