Het is bekend dat laboratoriumaanvragen op de verpleegafdeling niet altijd zo efficiënt en patiëntvriendelijk mogelijk gebeuren. Er vindt zowel onder- als overdiagnostiek plaats, wat gepaard gaat met grote kosten, maar ook belastend voor de patiënt kan zijn, tot aan bloedarmoede toe. Er zijn verschillende interventies geprobeerd, die alle in meer of mindere mate effectief zijn.

In het UMCU is een studie opgezet waarbij geïnventariseerd werd hoe doelmatig het laboratoriumaanvraaggedrag op de verpleegafdeling is en waarbij aios, specialisten en verpleegkundigen zijn bevraagd over hun gedachten hierover, wat de oorzaken zijn en welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Met de uitkomsten kan het laboratoriumaanvraaggedrag doelmatiger worden. Belangrijkste leerpunten zijn:

  • Herhaling van de kernboodschap, wekelijks bij de grote visite en dagelijks bij de bedvisite;
  • Kosten van de aanvragen weergeven, de patiënt hierbij betrekken;
  • Reactieknop (waarom vraagt u op deze dag bloedonderzoek aan? Waarom vraagt u dit bloedonderzoek aan?) met zelfs een verbodknop (zo kan bijvoorbeeld amylase niet meer worden aangevraagd).
  • Tijdens het ochtendrapport is de ‘maand van het laboratoriumonderzoek’ geïntroduceerd om het onderwerp op de agenda te houden.

Voor  meer informatie: mail Iris Leenders, UMCU