Het terugdringen van onnodige zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt. Dat is het gezamenlijk streven van de acht universitair medische centra en hun samenwerkingspartners in het programma ‘Doen of laten?’

Doel

Meer waardevolle zorg voor iedereen door weloverwogen keuzes: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten?

Kiezen voor toegevoegde waarde is niet alleen goed voor de patiënt. Het betekent ook dat meer patiënten gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg.

Doen of laten is een van de vijf programma’s van het Citrienfonds dat helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het Citrienfonds, uitgevoerd door de NFU en ZonMw, is door minister Schippers van VWS in het leven geroepen en loopt tot 2018.

Naar doenoflaten.nl