Lean werkt niet alleen voor managers en afdelingshoofden in een ziekenhuis, maar is ook zeer geschikt om medisch specialisten meer inzicht te geven en oplossingen aan te reiken. Als voorbeeld de organisatie van een reanimatie op de SEH.

Westfriesgasthuis
Auteur: Eric van de Visse

Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

De arts weet als geen ander wat de (logistieke) problemen zijn op de werkvloer. Lean heeft verschillende methoden om inzicht te geven in problemen. Hoe zit het probleem in elkaar en waar kunnen we de oplossing vinden?

Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Door de medisch specialisten te trainen in Lean spreken managers/unithoofden/bestuurders de zelfde taal bij analyseren en oplossen van problemen.

Wat heb je nog nodig om het tot een (groter) succes te maken?

Meer Lean-training voor medisch specialisten.

 

Dit project is gepresenteerd op  de OOR OZON- conferentie CHOOSE Wisely op 17 mei 2017.