Gezondheidswinst aantonen door patiëntbevindingen te publiceren

Hoe verdient een ziekenhuis geld? Hoe moet je declareren? En hoe is het eigenlijk allemaal georganiseerd? Wie let er op de kwaliteit van zorg en hoe je veilig werkt? Deze en andere vragen blijven nog onbeantwoord tijdens de opleiding geneeskunde, maar als (basis)arts krijg je er wel mee te maken.

Medical Business Education

Stichting Medical Business is opgericht met als doel een nieuwe generatie jonge zorgprofessionals uit te dagen om de bestuurlijke, organisatorische en financiële uitdagingen van de zorg tot hun verantwoordelijkheden te rekenen. Stichting Medical Business bestaat uit 3 pijlers, waaronder Medical Business Education (MBE). MBE probeert door middel van onderwijs de kennis over de niet medisch-inhoudelijke kant van de zorg te verbreden en verdiepen. Dit doen zij onder andere door online courses aan te bieden, waarin topsprekers uit het veld hun specialistische kennis delen.

MBE heeft gezien hun ruime ervaring meegedacht over de invulling van de online courses van het Bewustzijnsproject en daarnaast zijn fragmenten van de reeds bestaande online courses van MBE zichtbaar. De volledige online courses van MBE zijn vrij toegankelijk voor iedereen met interesse via https://medicalbusiness.nl/online-courses/

MBE leverde een bijdrage aan de online course Kennis van zorgkosten

Medical Business Education

Medical Business Education
medicalbusinesseducation.nl