Medicatie verifiëren bij opname en ontslag

Bij opname is er bij patiënten vaak onwetendheid over medicatiegebruik. En als ze een medicatielijst bij zich hebben is deze vaak incompleet.

Ook bij ontslag na een ziekenhuisopname is er vaak veel onduidelijkheid wat betreft de medicatie. Het is vaak onduidelijk of er bepaalde medicatie is gestaakt en welke medicatie hoelang doorgezet dient te worden. Door de onduidelijkheid rondom medicatie kunnen onveilige situaties ontstaan. Dit kan verbeteren door onder andere medicatieverificatie bij opname en ontslag.

Wat levert het op?

Door dit doelmatigheidsproject op te zetten en uit te voeren worden management en organisatie getraind. Tevens wordt de professionaliteit getraind door de afspraken na te komen. Tenslotte worden communicatie en samenwerking getraind door te vergaderen met de verschillende betrokken partijen. Het project is tijdbesparend en mogelijk zelfs ook kosten besparend ondanks de tijd en mankracht die de apotheek in het project steekt. Tevens is het patiënt vriendelijk en draagt het bij aan de patiënt veiligheid. Ook andere afdelingen zijn met dit project aan de slag. De werkwijze is omgezet in de normale zorg van de afdeling.

MUMC+
Afdeling Longgeneeskunde
Auteur: J. Schoenmaekers

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief