In de OOR ZON is doelmatigheid van zorg al langer een speerpunt in de opleiding. Hier ontdekten ze dat het uitvoeren van projecten, in de OOR ZON ‘doelmatigheidsinitiatieven’ geheten, een hele goede manier is om doelmatigheidsbewustzijn te ontwikkelen.  Onder het motto ‘Zie je iets dat beter kan? Toon initiatief en ga er zelf mee aan de slag!’ werken aios projectmatig aan verbeterinitiatieven. In de periode 2014-2016 werden ruim 170 doelmatigheidsinitiatieven opgezet door aios in de regio. 73% daarvan richtte zich op proces rondom de zorg, 23% op de daadwerkelijke zorg. OOR ZON ontwikkelde een praktisch format voor het uitvoeren van doelmatigheidsinitiatieven door aios. De methode is wetenschappelijk geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief: niet alleen de aios leren er veel van, ook de patiëntenzorg is in allerlei opzichten verbeterd.

Download de infographic

Download de infographic – Engels

OOR ZON: hoe leer je aios doelmatig denken en handelen