Probleemstelling

Er verdwijnen steeds meer cosmetisch behandelingen uit het zorgverzekeringspakket met het argument dat ze medisch niet-noodzakelijk zijn. Toch willen veel patiënten met dergelijke aandoeningen geholpen worden.

MUMC+
Afdeling: dermatologie
Auteur: Tjinta Brinkhuizen

Datum start: 9-1-2015

Het liefst in een gedegen behandelcentrum en met de beste technieken. Eerder waren er in het MUMC+ geen behandelmogelijkheden voor deze patiënten maar door bundeling van expertise en moesten we patiënten verwijzen naar privéklinieken. Door gerichte opleiding en training kunnen we dat nu volgens de hoogste standaarden wel bieden in het MUMC+ Esthetisch Centrum. Het grote voordeel hiervan is de integratie met andere medische behandelingen, de vele en moderne beschikbare voorzieningen en de 24/7 follow-up mogelijkheden. Zo is er altijd een arts beschikbaar voor nazorg in de avond-nacht- of weekenduren.

Doelstelling

Topzorg op het gebied van niet vergoede en cosmetische behandelingen in een academische setting, goede patiëntvoorlichting, snelle toegangstijden, patiëntvriendelijkheid en bovenal wetenschappelijk onderbouwde behandelingen.

Plan van Aanpak

Puntsgewijs volgt er een overzicht met wat er onder andere gedaan is:

 • opstellen business plan
 • regelen van alle juridische zaken zoals verzekeringen, maar ook de toestemming van de raad van bestuur.
 • scholing betrokken artsen door Dr. Velthuis van de Velthuiskliniek.
 • overzicht met welke behandelingen we doen, bijbehorende prijzen, behandelovereenkomsten, pinautomaat
 • bestellingen benodigde producten
 • patiënteninformatie brochures van alle behandelingen
 • algemene informatiefolder
 • website en Facebookpagina
 • ontwerp huisstijl
 • taakverdeling ondersteunend personeel zoals baliemedewerksters en verpleegkundigen
 • flow-chart voor route aanmelden patiënten op vervolgen oproepen van hen
 • flow-chart met route van patiënt tijdens spreekuur (aanmelden, ontvangen folder en behandelovereenkomst, intake, foto, behandeling, betaling)
Behaalde resultaten

Momenteel hebben we eenmaal per 2 weken, 2 volle spreekuren van 16.00-20.00.

Evaluatie / borging

Op basis van de 2 volle spreekuren per 2 weken concluderen wij dat het MUMC+ Esthetisch Centrum nu al een succes is. Dit terwijl er nog geen reclame gemaakt is. Op 17 november 2016 volgt de officiële opening, waaraan ook publiciteit gekoppeld is. Op termijn willen we het scala aan behandelingen uitbreiden, patiënttevredenheid gaan meten met behulp van vragenlijsten en zullen we wetenschappelijk onderzoek gaan koppelen aan het Esthetisch Centrum.

Download bijlage