Genomineerd voor de Doelmatigheidsprijs 2017

Op de polikliniek urologie zien we vaak vrouwen die door de huisarts zijn verwezen in verband met recidiverende urineweginfecties. We doen dan analyse om onderliggende oorzaken van de infecties uit te sluiten. In veel gevallen is er echter geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van deze infecties. In de huidige praktijk zien we dat veel vrouwen met dit probleem veelvuldig terugkomen op de polikliniek.

Doelstelling

Het doel is om op de dag van het eerste contact de gehele diagnostiek te doen en direct een behandelplan op te stellen waarmee de patiënte en de huisarts vervolgens verder kunnen.

Erasmus MC
Afdeling interne geneeskunde
Ingediend door: Gerrie Prins

Zie ook: Medical Business Education