In de OOR Oost Nederland wordt gewerkt aan een beter contact tussen eerste en tweede lijn. Aios huisartsgeneeskunde en aios interne geneeskunde leren tijdens hun opleiding consulteren. Derdejaars aios huisartsgeneeskunde kunnen aios interne geneeskunde digitaal consulteren over een patiënt die ze op het spreekuur hebben gezien. Aios interne geneeskunde hebben 48 uur de tijd om digitaal antwoord te geven. De casuïstiek uit de consulten wordt besproken op een gezamenlijke onderwijsbijeenkomst, die twee keer per jaar plaatsvindt. Tijdens de bijeenkomst wisselen de aios medisch-inhoudelijke kennis uit, maar bespreken ze ook hoe je consultvragen en antwoorden helder formuleert en welke verwachtingen ze van elkaar hebben. Uit evaluaties blijkt dat aios met deze aanpak consultatie- en samenwerkingsvaardigheden opdoen die in de reguliere opleiding niet aan bod komen.