In de OOR OZON leren aios bewust om te gaan met het aanvragen van labdiagnostiek. Want daarmee valt niet alleen een forse besparing te behalen, het is vooral ook beter voor de patiënt: van onnodig bloedprikken of andere overbodige en vaak belastende onderzoeken wordt immers niemand blij. Internist Prabath wist al vele besparingen te realiseren met doelmatige labdiagnostiek en wil zijn denkwijze graag overbrengen op aios. Zijn project, het zogeheten RODEO-project, wat staat voor Reductie overbodige diagnostiek door attitudeverandering van artsen, wordt nu uitgerold over vijf ziekenhuizen in de OOR OZON.