Opnames van patiënten efficiënter laten verlopen

Iedereen heeft er baat bij om opnames van patiënten efficiënt te laten verlopen. Aios neurochirurgie van Atrium Medisch Centrum zagen ruimte voor verbetering en namen deel aan / startten een doelmatigheidsinitiatief om de efficiëntie van de opnames te verhogen door het opnamebeleid te structureren en het aantal ad hoc-opnames te verminderen.

Wat levert het op?

Door deel te nemen aan dit project, train je als aios de competenties communicatie, samenwerking, organisatie, professionaliteit. Je leert bewust kijken naar de werkwijze en te identificeren waar en hoe je daar verbetering in kunt aanbrengen.

Bekijk meer initiatieven van OOR ZON

Atrium Medisch Centrum
Afdeling Neurochirurgie
Auteur: V.J. Bulthuis

OOR ZON doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage