Probleemstelling

De ontslagbrief vormt het visitekaartje van een afdeling. Het is immers het medium waarlangs de medische overdracht gebeurt naar de huisarts en de verwijzende cardioloog. De ontslagbrief dient niet alleen een adequate samenvatting te zijn van het klinisch beloop, maar ook inzicht te geven in de medische overwegingen en de achtergrond te verduidelijken over bepaalde beslissingen als bv. nieuw gestarte medicatie

MUMC+
Afdeling: Cardio-Thoracale Chirurgie
Auteur: Bart Maesen

Datum start: 15 juni 2016

Probleem 1: indien de overdracht (die vervat is in een ontslagbrief) niet helder en duidelijk is compromitteert dit de verdere behandeling van de patiënt door huisarts/verwijzer.

Geïdentificeerde problemen:

 • Kwaliteit ontslagbrieven is vaak ondermaats, zowel zo ervaren door stafleden als verwijzers
 • Vaak verschillende termen voor hetzelfde ziektebeeld
 • Geen aandacht voor preoperatieve traject in brief
 • Geen duidelijk overzicht van het beloop tijdens opname
 • Geen toelichting bij afwijkende ichamelijke parameters bij ontslag
 • Geen datum bij vermeldingen onderzoeken (bvb ECG)

-> Dit kan leiden tot verrichten van onnodige onderzoeken door de verwijzer/huisarts omdat essentiële informatie ontbreekt. (impact  patiënt/impact kosten)
-> Dit kan leiden tot een niet optimale postoperatieve behandeling omdat een gestarte behandeling niet wordt doorgezet. (impact patiënt)

Probleem 2: Indien wijzigingen in het behandelingsplan niet duidelijk vermeld staan kan dit leiden tot ontbreken van noodzakelijk zorg of doorzetten van onnodige zorg in het postoperatieve traject.

Geïdentificeerde problemen:

 • Geen aandacht voor wijziging in medicatie
 • Geen stopdatum van medicatie
 • Geen duidelijke omschrijving van wondproblematiek
 • Geen duidelijk behandelingsplan t.a.v. wonden

-> Dit kan leiden tot het wijzigen van medicatie door huisarts/verwijzer (impact patiënt)
-> Dit kan leiden tot onnodig continueren van medicatie (impact patiënt/kosten)
-> Dit kan leiden tot inefficiënte verdere behandeling van wonden (impact patiënt/kosten)

Doel van het initiatief
 • Optimaliseren van de ontslagbrief met als doel een uniforme, bondige maar volledige en informatieve overdracht van het klinisch beloop naar huisartsen en verwijzers toe.
 • Verbeteren van de tevredenheid bij de stafleden over de kwaliteit van de ontslagbrief.
 • Individueel trainen van assistenten/PAs in het maken van een ontslagbrief.
Samenvatting

Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
-organisatie: het efficiënt maken van de ontslagbrief met aandacht voor lay-out
-communicatie: doelbewust en doelgericht communiceren met partners in de zorgketen
-professionaliteit: vakspecifieke afkortingen vermijden, klare en duidelijke overdracht
-samenwerken: als team uniformiteit in het format van de ontslagbrieven verkrijgen, vast format om geen items over te slaan

Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
Een handige leidraad bij het opstellen van de ontslagbrief draagt bij tot de kwaliteit ervan. Het evalueren van de verbetering in de kwaliteit van de ontslagbrieven controleert de doelmatigheid. Een op een feedback garandeert de implicatie van de verbetering.