Probleemstelling

Poliklinische zorg voor complexe auto-immuunaandoeningen (zoals SLE, sclerodermie, vasculitis en m. Sjogren) vereist zorg geleverd door ervaren zorgprofessionals, vraagt een multidisciplinaire benadering, duidelijke informatievoorziening naar de patiënt en gestructureerde opbouw van een consult.

MUMC+
Afdeling: reumatologie
Auteur: Julia Spierings

Datum start: 21-9-2016

In Maastricht is de poliklinische zorg voor de overige reumatische aandoeningen in themapoli’s georganiseerd, maar deze groep patiënten valt nu buiten de boot. De samenwerking met andere betrokken specialisten kan optimaler en samenwerking met perifere ziekenhuizen blijft uit. De kwaliteit van de zorg voor deze patiënten kan worden verbeterd.

Doelstelling

Opzetten van een themapoli systeemziekten, MDO en samenwerking in zorg voor patiënten in de hele regio Zuid-Limburg

Plan van Aanpak
  1. Inventarisatie patiënten MUMC met een systemische auto-immuunaandoening
  2. Overleg vakgroep reumatologie, indeling en tijdsplanning poliklinische patiënten. Het plan is om patiëntengroepen te clusteren, zodat ze ook gemakkelijker de mogelijkheid hebben om met elkaar in contact te komen. Deze aandoeningen zijn zeldzaam en onderling ervaringen uitwisselen kan zinvol zijn. Tevens wordt een multidisciplinaire benadering daardoor gemakkelijker. (Bijvoorbeeld samenwerking met dermatoloog en longarts bij patiënten met sclerodermie).
  3. Benadering andere specialisten in MUMC (longarts, dermatoloog, cardioloog, immunoloog), over samenwerkingsmogelijkheden en overlegmomenten MDO, jaarlijkse screening etc.
  4. Informatiebrief naar patiënten, informatie over opzet poli en zorg
  5. Opstarten systeemziekten poli in MUMC
  6. Samenwerking Zuyderland MC
Behaalde resultaten

In het MUMC zijn er iets meer dan 200 patiënten met een (chronische) systemische auto-immuunziekte. De poli indeling wordt gemaakt, het overleg over samenwerking met andere specialisten is gestart. De poli gaat starten als de indeling klaar is.

Evaluatie / borging

Wij zullen zowel van patiënten als van de zorgverleners terug horen wat hun ervaring en tevredenheid is met de verandering in opzet van zorg. Op de lange termijn kunnen we meten en beoordelen of ook de kwaliteit van zorg op andere vlakken verbeterd is.

Download bijlage