Optimale zorg-dappere dokters stellen zich ten doel om de meest optimale zorg te leveren voor patiënt passend bij zijn keuzes en context. En door rekenschap te geven aan elkaar en aan maatschappij over het waarom van deze keuzes.

Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Door in te zetten op optimale in plaats van maximale zorg wordt de zorg zinnig en doelmatig.

Hoe kan het doelmatigheidsinitiatief geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?

Optimale zorg-dappere dokters is een beroepsattitude die professionals zich eigen kunnen maken. Dit kan gefaciliteerd worden door tijd in de spreekkamer en door professionals onder elkaar tijd te geven met elkaar in gesprek te gaan over optimale in plaats van maximale zorg.

Dit project is gepresenteerd op  de OOR OZON- conferentie CHOOSE Wisely op 17 mei 2017

Optimale Zorg – Dappere Dokters
Auteurs: Josephine Kan en Toosje Valkenburg