Probleemstelling

Ongeveer 40% van alle behandelingen op de afdeling radiotherapie bestaat uit palliatieve indicaties, variërend in ernst en spoed van pijn bij patiënten met botmetastasen, bloedende of obstruerende tumoren tot progressieve neurologische klachten. Dit betreft zo’n 1400 patiënten per jaar. Patiënten met pijnklachten worden op dit moment binnen 1 week gezien, waarbij zij meestal een behandeling ondergaan van 1- 5 bestralingen. Een klein deel (<5%) heeft een indicatie tot spoedbestraling ten gevolge van myelumcompressie (binnen 24 uur).

MAASTRO clinic
Afdeling: Radiotherapie
Auteur: Inge Compter

Datum start: 21 augustus 2017

Voorafgaand aan alle bestralingen wordt een uitgebreid proces doorlopen: aanmelding, intakegesprek, CT-scan, planning en bestraling. In de huidige situatie was het buiten de spoedsetting onmogelijk om patiënten nog op de dag van intake te bestralen. Dit werd veroorzaakt door processtappen die niet op elkaar aansloten, de duur van het maken van een bestralingsplan en de spreekuren van de behandelend artsen, waardoor zij niet onmiddellijk tijd hadden om het doelgebied vast te stellen of het bestralingsplan goed te keuren. Ten behoeve van het comfort van de patiënt, het verminderen van overdracht en het verbeteren van de doorlooptijden werd een nieuw zorgpad ontworpen.

Doel van het initiatief

Het verbeteren van de logistiek van de palliatieve radiotherapie zodat 80% van de palliatieve bestralingen op de dag van intake uitgevoerd kunnen worden.

Borging

De resultaten van het project zijn inmiddels volledig geïntegreerd in de werkwijze van palliatieve patiënten op de afdeling radiotherapie, Maastricht. In verband met het afronden van de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog zijn de organisatorische taken inmiddels overgedragen aan de voorzitter van het team palliatie. Het project wordt ondersteund door de Raad van Bestuur MAASTRO clinic.

Generaliseerbaarheid resultaten

Dit project werd mede mogelijk gemaakt naar aanleiding van informatie en advies van Dr. van der Linden, Radiotherapeut LUMC en Petra Suurmond, Hoofdlaborant Specialistische teams, LUMC. Het is mogelijk om deze werkwijze over te nemen door andere radiotherapeutische instituten in Nederland, waarvan verschillende al een dergelijke werkwijze hebben opgezet.

Samenvatting
  1. Ongeveer 40% van alle behandelingen op de afdeling radiotherapie bestaat uit palliatieve indicaties. Deze patiënten werden voor dit project meestal een of twee dagen na intake bij een radiotherapeut pas bestraald. Ten behoeve van het comfort van de patiënt, verminderen van overdracht en het verbeteren van de doorlooptijden werd een nieuw zorgpad voor de palliatieve patiënten ontworpen, waardoor de patiënt op dezelfde dag van intake nog bestraald kan worden.
  2. Voor het laten slagen van dit nieuwe zorgpad zijn management, organisatie, een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende disciplines (artsen, doktersassistenten, laboranten, fysici, en patiënten- planning) noodzakelijk. Deze competenties worden geëvalueerd tijdens verschillende tweemaandelijkse overleggen binnen het team palliatie en middels directe feedback van de begeleidende radiotherapeuten van dit project.
  3. De resultaten van het project, een nieuwe workflow voor de palliatieve patiënt, is inmiddels volledig geïntegreerd in de werkwijze op de afdeling radiotherapie en wordt ondersteund vanuit de Raad van Bestuur van MAASTRO clinic.

Download bijlage