Ongeplande heropnames voorkomen en therapietrouw stimuleren

Bij de chirurgie werden regelmatig heropnames of contacten met de polikliniek of SEH gezien bij recent ontslagen patiënten, zonder dat er een duidelijke medische noodzaak was voor deze heropnames.

Deze heropnames drukken zwaar op de gezondheidszorg, zowel financieel als voor medisch personeel. Daarnaast geven (met name kwetsbare oudere) patiënten vaak aan dat zij bij ontslag met het gevoel blijven zitten dat ze niet goed weten wat ze wel en niet mogen doen (intake, belasten, sporten, enz.). Dit brengt veel onzekerheid met zich mee en wordt door patiënten als erg hinderlijk ervaren. Deze bezoeken en/of heropnames zijn waarschijnlijk vaak te voorkomen door een betere voorlichting aan patiënt en naasten bij ontslag.

Wat levert het op?

Met de invoering van het nieuwe EPD zette de afdeling chirurgie het project op om elke patiënt bij ontslag een eigen instructiebrief mee te geven. Het project traint vooral de competenties samenwerken en communicatie. Vele overleggen met verschillende specialisten, aios, ICT en afdelingshoofden waren noodzakelijk om het nieuwe systeem lopend te krijgen. Daarnaast komt ook de competentie maatschappelijk handelen tot zijn recht. Wanneer het aantal heropnames gereduceerd kan worden, betekent dit een forse afname in de zorgkosten.

VieCuri Medisch Centrum
Afdeling Chirurgie
Auteur: V. Klemann

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage