Leren van patiënten

De patiëntbespreking is een belangrijk moment in de week. Belangrijke items in het kader van de patiëntenzorg worden hier besproken.

Doorgaans is dit de enige bespreking waarbij staf en AIOS allemaal structureel aanwezig kunnen zijn. Dit maakt het ook een belangrijk onderwijsmoment. Het belang van de PAP wordt breed gedragen.Toch verloopt de organisatie te vaak ad hoc en chaotisch. Ook is de inhoud van de bespreking te weinig gestructureerd.

Dit initiatief wil de PAP herstructureren om zo te zorgen voor een goede interne structuur, zodat de wetenschappelijke waarde en patiëntenzorg worden bevorderd en het onderwijsrendement wordt geoptimaliseerd.

MUMC+
Afdeling: Oogheelkunde
Auteur: F. Safiruddin

OOR ZON Doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage