Inzicht in logistiek afdeling – OK

Als je precies weet hoe de vork in de steel zit, kun je kijken of er ruimte voor verbetering is. Op de afdeling Chirurgie van het MUMC ondervond men vertraging in het operatieschema. De logistiek van de afdeling naar operatieafdeling en weer terug naar de afdeling was niet volledig helder.

Om hier inzicht in te krijgen en verbetering te kunnen aanbrengen, onderzochten ze de gang van zaken nu. Met als resultaat dat bepaalde procedures zijn aangepast en verdere afstemming met betrokken afdelingen.

Wat levert het op?

Dit project laat zien dat je door zaken anders te organiseren, efficiënter kunt werken. Het draagt bij aan multidisciplinair samenwerken en communicatie met alle betrokkenen.

MUMC+
Afdeling Chirurgie
Auteur: M. Al-Taher

OOR ZON doelmatigheidsinitiatief

Download bijlage