Probleemstelling

Perioperatief lopen patiënten het risico op hypothermie, een kerntemperatuur < 36 °C. Dit is het gevolg van radiatie, nesthesie-geïnduceerde vasodilatatie en gestoorde thermoregulatie, toediening van koude infuusvloeistoffen, contact met de koude operatietafel, verdamping via de huid, luchtwegen en operatiewond en het desinfecteren van het operatiegebied.

Hypothermie is geassocieerd met cardiale ischemie en aritmieën, verlengde werkingsduur van neuromusculaire antagonisten, respiratoire insufficiëntie, bloedstollingsstoornissen en toegenomen perioperatief bloedverlies, postoperatief discomfort en toegenomen zuurstofbehoefte ten gevolge van rillen, gestoorde wondgenezing met toename van chirurgische wond infectie POWI), en verlengd herstel. Hypothermie is een complicatie die kan worden voorkomen door warmteverlies te vermijden en door passieve en actieve verwarming toe te passen.

MUMC+
Afdeling: Anesthesiologie & Pijnbestrijding RVE Operatieve Geneeskunde
Auteurs: Cécile Kicken en Noortje Wismans

Datum start: 26 maart 2017

Het MUMC+ ODIN-protocol “Normothermie bij operatiepatiënten; werkwijze/handhaving” heeft als doel het optreden van hypothermie te vermijden. Desalniettemin zien wij in de praktijk frequent patiënten met hypothermie in het perioperatieve traject. Het is onbekend hoe groot dit probleem is in het MUMC+ en of de huidige maatregelen verbeterd kunnen worden.

Samenvatting
 1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
  Perioperatief ontwikkelen patiënten regelmatig een kerntemperatuur <36oC. Hypothermie is
  geassocieerd met o.a. bloedstollingsstoornissen, discomfort, toegenomen zuurstofbehoefte, wondinfecties en verlengd herstel. Nadat wij het perioperatieve beloop van de kerntemperatuur en het huidige temperatuurmanagement in kaart hebben gebracht, zullen wij risicofactoren voor hypothermie opsporen en verbeterpunten aandragen.
 2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
  Binnen de veiligheidsindicator ‘preventie Postoperatieve Wondinfecties’ worden de bestaande
  prestaties stapsgewijs geanalyseerd:
  – Plan: evaluatie van de actuele situatie voor alle operatieve patiënten.
  – Do: waar nodig wordt gestuurd op verbetering en implementatie hiervan.
  – Check: implementatie en evaluatie van aanbevelingen.
  – Act: organiseren van terugkoppelingen.
  Het project veroorzaakt bewustwording bij het personeel van goed warmtemanagement. Het draagt bij aan actief en verantwoord gebruik van temperatuurmanagementmethoden. In dit OK-brede verbetert de patiëntenzorg (maatschappelijk handelen, professionaliteit). De beoogde doelen kunnen alleen gerealiseerd worden door belangen af te stemmen met dé juiste stakeholders (management, organisatie) en door verandering in bewustwording en werkwijze bij de medewerkers teweeg te brengen en borgen (communicatie, samenwerking).
 3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
  Het project wordt geborgd binnen de organisatie van het dagcentrum en de centrale operatieafdeling door de diverse onderdelen van het plan-do-check-act principe onder de aandacht te brengen. Vernieuwingen zullen worden opgenomen in het MUMC+ Odin-protocol “Normothermie bij operatiepatiënten, werkwijze/handhaving “.