Genomineerd voor de Doelmatigheidsprijs 2017

Elke week plaatst de afdeling chirurgie in het Viecuri MC 5 tot 10 Peripherally Inserted Central Catheters (PICcatheters) bij patiënten om parenterale voeding, medicatie of vocht toe te dienen. Deze centrale lijnen werden ingebracht onder röntgendoorlichting op de operatiekamer, op de acute operatielijst. Deze werkwijze vormde een belasting voor patiënt (wachttijden), behandelaar (blootstelling aan röntgenstraling) en operatiecomplex (bezetting operatiekamer en -personeel, ook buiten kantooruren).

Doelstelling

Belasting verlagen voor patiënt, behandelaar en operatiecomplex.

VieCurie Medisch Centrum
Afdeling algemene chirurgie
Ingediend door: Arthur Bloemen

Download bijlage