Probleemstelling

De gynaecologie poli voor aios was tot februari 2017 ingedeeld op
‘AIOS 1’ en ‘AIOS 2’ en niet op naam van de assistenten.

Gevolg:

 • Patiënten bij verkeerde arts (zeer regelmatig, meerdere keren per dag);
 • Veel afspraken achteraf om moeten zetten (meerdere keren per dag);

MUMC+
Afdeling: Gynaecologie en Obstetrie
Auteur: Jordy Mongula

Datum start: oktober 2017

 • Na polibezoek alle stickers op lab- en PA-formulier omstickeren (elke patiënte, 10x per aios spreekuur);
 • Veel werk voor poli-dames om rooster assistenten door te spitten (nagenoeg elke poli-afspraak);
 • Patiënten krijgen een brief waar geen naam van de dokter op staat (elke patiënte).

Drempel:

 • Extra werk voor poli-assistenten om schema in SAP in te vullen, met name veel werk bij afzeggen poli’s door aios.
Doel van het initiatief
   1. Middel: Veranderen indeling poli.
   2. Doel: De patiënten vaker bij de juiste arts terecht laten komen.
   3. Gevolg: Vermindering van de logistieke/onnodige administratieve acties aan de kant van de AIOS en het ondersteunend personeel.
   4. Secundair gevolg: verhoging van de patiënttevredenheid.
Samenvatting
   1. Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?)
    Het doelmatigheidsproject zal ervoor zorgen dat de aios Gynaecologie beter in staat zullen zijn om hun eigen patiënten terug te zien. Dit resulteert in betere continuïteit van de zorg. Daarnaast is de verwachting dat er minder fouten in de planning gemaakt zullen worden. Tevens zal het voor de poli-assistenten minder tijd kosten om logistieke zaken te regelen nadat de patiënte bij de dokter is geweest. Bijvoorbeeld aangezien op dit moment alle uitgeprinte stickers opnieuw op naam van de aios gezet moeten worden.
   2. Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie, samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het doelmatigheidsproject?
    Om deze pilot tot een goed einde te brengen zal er onderling overleg, samenwerking en communicatie moeten plaatsvinden tussen de aios en de poli-assistenten. De begeleiding van het project valt onder Lean supervisor Lou Steens en gynaecoloog dr. van Hanegem.
   3. Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of binnen de instelling?
    Wij zullen een enquête sturen naar alle aios om de pilot te evalueren. Daarnaast zal in de polivergaderingen (gynaecoloog, aios, poli-assistenten en poli-management) de pilot na 3 maanden geëvalueerd worden.

Download bijlage