In de OOR Zuidwest Nederland is de logistieke organisatie rondom de patiënt een speerpunt. Hier leren aios onder meer om efficiënt om te gaan met de beddencapaciteit. Artsen hebben daar namelijk een grote invloed op. Onder meer door bij opname de vermoedelijke ontslagdatum in het patiëntendossier noteren. Aios weten vaak niet hoe ze deze ontslagdatum moeten interpreteren. Tijdens een onderwijssessie krijgen ze uitgelegd dat de vermoedelijke ontslagdatum bedoeld is als piketpaaltje, om van daaruit terug te redeneren en acties te bepalen die nodig zijn voor ontslag. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het transferbureau inschakelen voor verpleeghuiszorg of zorgen dat laboratoriumuitslagen op deze datum binnen zijn. Tijdens de sessie worden aios ook uitgedaagd om mee te denken over logistieke verbeteringen op hun afdeling of in het ziekenhuis.

Bekijk de infographic over dit project

Infographic project Patiëntenlogistiek OOR ZWN

Download bijlage